Leliveld Boom service

Boomadvies

Placeholder image

Boomadvies

Eén van onze specialismen is het geven van onafhankelijk boomadvies of het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole. Dit wordt ook wel VTA (visual tree assesment) genoemd.

Wat houdt het in?
Een boomspecialist van Leliveld Boom Service voert een visueel onderzoek uit bij een boom. Zo kan de conditie van de boom bepaald worden en of deze bijvoorbeeld ziek is en mogelijk een gevaar voor de omgeving is. Tijdens het onderzoek wordt er onder andere gekeken naar verschillende kenmerken van de boom:
- de aanwezigheid van vruchtlichamen (bijvoorbeeld paddenstoelen of zwamvorming)
- het groeigedrag van de boom
- vlekken of breuken van de bast of stam.
- vlekken op de bladeren
- oude of nieuwe wonden
Als er geen zichtbare gebreken zijn aangetroffen, dan beperkt het onderzoek zich tot deze fase en maken we een onafhankelijk boomadvies rapport op.

Zijn er vermoedens van een gebrek aan een boom, waarvan de zichtbaarheid niet volledig visueel of voldoende kan worden bepaald? Dan kan de ernst van het gebrek onderzocht worden door middel van nader onderzoek. De boom wordt hiermee nauwkeurig in kaart gebracht. Onderzoeksmethoden die hierbij gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
- een stabiliteitscontrole
- een restwandbepaling
- een picusmeting

Voor wie? Het geven van boomadvies kunnen wij voor iedereen, particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen, verzorgen. Indien nodig ontvangt u hiervan een schriftelijk of digitaal rapport welke is opgemaakt door een boomspecialist van ons.

Meer informatie of wilt u advies?
Laat u dan door ons adviseren over de verschillende mogelijkheden. Neem contact met ons op via 055 – 785 1 456 of mail naar info@leliveldboomservice.nl.